پانسمان های نوین

اسپری سیلوسپت زخم

اسپری سیلوسپت زخم

اسپری سیلوسپت یک محصول ایرانی نانونقره می باشد . این محصول جهت ضدعفونی نمودن انواع زخم های فشاری ، زخم ...
ژل کیتوهیل

ژل کیتوهیل کیتوتک

  ژل کیتوهیل کیتوتک یک محصول ایرانی منحصر به فرد جهت افزایش سرعت ترمیم زخم میباشد . این محصول ایرانی ...